Интерьеры телерадиоцентра

Дизайн-проект Интерьеров телерадиоцентра / TV and Radio Center interior project / Телерадио орталығы интерьерінің дизайн-жобасы
Холл аппаратно-студийного комплекса, дизайн интерьеров
Расположение / Location / Орналасқан жерi:

Алматы, Казахстан / Almaty, Kazakhstan / Алматы, Қазақстан

Заказчик / Customer / Тапсырыс берушi:

BI Group

Площадь / Premices area / Ауданы:

37 239 м2

ГОД / YEAR / Жылы:

2018


Холл Аппаратно-студийного комплекса / Hall of the Hardware-studio complex / Аппараттық-студиялық кешен холлы
Интерьеры кафе в здании Телерадиоцентра / Cafe interiors in the TV AND RADIO CENTER / ТЕЛЕРАДИО ОРТАЛЫҒЫ ғимаратындағы кафенің интерьері
Интерьеры офисных помещений / Office interiors / Кеңсе үй-жайларының интерьері
Фотографии готовых объектов / Pictures of completed facilities / Салынған объект суреттері