Интерьеры музея КТК

Интерактивный Музей / interactive museum / интерактивті мұражай
Интерьеры музея КТК в г.Алматы
Расположение / Location / Орналасқан жерi:

Алматы, Казахстан / Almaty, Kazakhstan / Алматы, Қазақстан

Заказчик / Customer / Тапсырыс берушi:

КТК

ГОД / YEAR /Жылы:

2020


Call Now Button